oferta

  • Terapia wad wymowy

– międzyzębowa wymowa głosek,

– nieprawidłowa artykulacja głosek r, sz, cz, ż, dż, t, d, k, g oraz innych.

  • Terapia wspomagająca podczas leczenia ortodontycznego

– nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka,

oddychanie torem ustnym.

  • Wczesna interwencja logopedyczna
  • Profilaktyka występowania wad wymowy

– osłabiona motoryka obszaru ustno-twarzowego.

  • Terapia dzieci z wadą słuchu